تفاوت بیمه باربری با بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

تفاوت بیمه باربری و بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

تفاوت بیمه باربری و بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی بسیار جزئی اما در صورت بروز فاجعه فراتر از حد تصور است. در این مقاله از بلاگ ایپاد قصد داریم به تفاوت این دو بپردازیم.

سالانه چند صد میلیون تن کالا در سطح کشور از طریق جاده ها جابجا می‌شود. از برنجی که در شمال کشت می‌شود و به جای جای ایران می‌رود، تا پوشاک، خوراک و لوازمی که در هر جای ایران مورد نیاز است، همه و همه به حمل و نقل وابسته اند. تصور داشتن کالا یا محصولی بدون در نظر گرفتن فرآیند حمل آن، امری اشتباه است. همین فرآیند حمل و نقل بر قیمت تمام شده کالا تاثیرگذار است و تورم موجود روی محصولات مورد نیاز ما به هزینه های حمل و نقل و حق بیمه وابسته است.

شرکت های حمل و نقل موظفند با خرید «بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل» محموله ای که وظیفه جابجایی آن را بر عهده گرفته اند، حمل کنند. با توجه به تنوع و میزان بسیار زیاد محموله ها، جابه جایی بار قاعدتا ریسک و خطرات زیادی دارد. از این رو مسئولیت جبران خسارات احتمالی ایجاد شده به کالای مورد حمل را باید شرکت های متصدی حمل و نقل بعهده گرفته و جبران خسارت نمایند. در نتیجه مسئولیت مدنی مدیران شرکت های حمل و نقل، نسبت به جبران خسارت های احتمالی بیمه نامه ای بنام «بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل» طراحی شده است که شرکت های حمل و نقل با خرید آن کلیه مسئولیت های خود را بیمه نموده و ریسک های خود را به شرکت بیمه منتقل می کنند.

از سوی دیگر ارسال کننده یا دریافت کننده محموله ای با بیمه گر قرارگذاشته، درمقابل حق بیمه ای که می پردازد چنانچه محموله طبق شرایط وقواعد مندرج در بیمه نامه، تلف شد یا آسیب دید یا متحمل هزینه ها یی شد، بیمه گر خسارت وارده و هزینه ای یادشده راجبران نموده و درپاره ای موارد خسارت وارد به اشخاص ثالث را نیز جبران کند. اما خوب که دقت کنیم خواهیم دید که این دو قرارداد به ظاهر جدا از هم، حلقه وصلی دارند و آن حلقه وصل، فرستنده و گیرنده محموله است. حال اجازه دهید جزییات و پیوستگی این دو قرارداد را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.

بیمه باربری چیست؟

بیمه باربری گونه ای از بیمه حمل و نقل کالا است. در این بیمه،‌ طرف «بیمه گر» متعهد می شود در ازای دریافت وجهی از «بیمه گذار»، درصورت بروز حادثه درجریان حمل کالا  خسارت احتمالی را طبق شرایط و مندرجات بیمه نامه جبران نماید.

بیمه نامه باربری برای این طراحی شده تا منافع ارسال کننده محموله را حفظ کند. بدین ترتیب بیمه نامه مذکور ضمن رعایت شرایط و مقررات آن که البته استثنائات بیمه نامه هم بخشی از آن است، تلف شدن یا آسیب دیدن فیزیکی مورد بیمه را که ناشی از یک عامل خارجی باشد، تحت پوشش قرار می دهد. در اینجا نیازی نیست ثابت کنیم که حمل کننده درمقابل این بیمه نامه مسئول است.

بیشتر بخوانید: دریافت خسارت از بیمه باربری چگونه است؟

 

 

تفاوت بیمه باربری و بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

 

اعلام ارزش محموله به حمل کننده، مشابه اعلام ارزش محموله، به منظورخرید بیمه نامه باربری نیست. درغیاب بیمه نامه تمام خطر محموله، اگر ادعایی بر علیه حمل کننده وجود داشته باشد، ارسال کننده باید ثابت کند که محموله مادامی که درکنترل و اختیارحمل کننده بوده، تلف شده یا آسیب دیده است. بنابراین حمل کننده مسئول جبران خسارت است. البته این موضوع زمان بر و دشوار است.

از طرفی حمل کننده، فقط خساراتی را جبران می کند که درمقابل آن مسئول باشد. برای مثال خساراتی را که ناشی از بلایای طبیعی باشد جبران نخواهد کرد. اما بیمه نامه باربری تمام خطر محموله، پاسخگوی این خسارات خواهد بود و بیمه گذار وظیفه ندارد تقصیر متصدی حمل و نقل را برای خسارات و آسیب هایی که در جریان سفر و مادامی که محموله در اختیار حمل کننده بوده را اثبات کند.