بیمه مسیٔولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

بنابر اعلام سالنامه رسمی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ایران، میزان کل کالای جابجا شده در سطح کشور در سال ۹۸، حدود ۵۲۸ میلیون تن بوده است. این در حالی است که میزان کالای جابجا شده در سطح کشور با بارنامه در همین سال، تنها ۴۶۷ میلون تن بوده است.

این کالاها بر حسب نوع در ۹ گروه شامل:

محصولات کشاورزی و دامی، فلزی، معدنی، ساختمانی، صنایع سبک، ماشین آلات، شیمیایی، کاغذ و چوب، چرم و پوشاک،خرده بار و متفرقه طبقه بندی شده است. با توجه به تنوع و میزان بسیار بالای جابجایی بار، قاعدتا ریسک و خطرات زیادی در حین حمل و جابجایی کالاها رخ خواهد داد که مسیٔولیت جبران خسارات ایجاد شده را باید شرکت های متصدی حمل و نقل بر عهده گرفته و جبران خسارت نمایند.

شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی براساس قانون تجارت و سایر مقررات موظف هستند محمولاتی را که توسط ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا جهت حمل به مقاصد مورد نظر به آنها واگذار می گردد، صحیح و سالم به مقصد برساند. در واقع، «بیمه مسیٔولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی» یکی از انواع بیمه نامه های مسیٔولیت است که متصدیان حمل و نقل جهت تحت پوشش بیمه قرار دادن مسیٔولیت خود در مقابل صاحبان محموله هایی که حمل می کنند، آن را تهیه می نمایند.