بلاگ

دسته بندی ها
اطلاعات

اﻧﻮاع ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ و اﻫﻤﻴﺖ آن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﻪ و ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎ

ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ (Transit) اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎﻻﻳﻲ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻧﺸﺪه از ﻳﻚ ﮔﻤﺮک ﺑﻪ ﮔﻤﺮک دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد ﮔﻤﺮک اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد را ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ارﺳﺎل ﺷﺪه وﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺮار دارد. ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﻳﻜﻲ از

ادامه مطلب
اطلاعات

مطالب مادر درباره شرکت های بیمه

 ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ آﺳﻴﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ آﺳﻴﺎ، ﭘﺲ از ﺑﻴﻤﻪ اﻳﺮان، ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را در ٣٠ ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺳﺎل ١٣٣٨ آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻓﻌﺎل، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪای اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻴﻤﻪ آﺳﻴﺎ در ﺳﺎل

ادامه مطلب
سرویس ها

آشنایی با مفهوم اینشورتک (insurtech) و کاربردهای آن در صنعت بیمه

اینشورتک یا «فناوری بیمه»، یکی از 9 زیرشاخه مهم و کاربردی فین تک یا فناوری مالی محسوب می‌شود. اینشورتک به‌صورت کلی برای سامان‌دهی خدمات بیمه و مدیریت مالی کاربران طراحی شده است. اینشورتک (InsurTech) از ترکیب دو کلمه انگلیسی Insurance Technology ساخته شده است؛ این عبارت در زبان فارسی با

ادامه مطلب
سرویس ها

آشنایی با انواع بیمه های باربری

حمل و نقل کالا در هر کشوری یکی از اجزای غیر قابل چشم پوشی در هر فعالیت تجاری، بازرگانی و تولیدی است. اما آنچه در این میان شایان توجه خواهد بود آن است که حادثه هیچ گاه خبر نمی‌کند و با وجود پیشرفت‌های گسترده دانش و فناوری و توسعه زیرساختهای

ادامه مطلب
اطلاعات

بیمه نامه باربری سی ام آر

بیمه مسئولیت مدنی موسسات حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده(CMR) Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road CMR سی ام آر چیست؟ پوشش بیمه مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده در مقابل صاحبان کالا طبق

ادامه مطلب
اطلاعات

بیمه نامه باربری داخلی

بیمه نامه‌های باربری داخلی یکی از بیمه‌نامه های باربری است که صاحبان کالا جهت تحت پوشش قرار دادن محموله هایی که مبدأ و مقصد حمل آنها یکی از شهرهای ایران می‌باشند، آن را تهیه می‌نمایند. خطرات تحت پوشش در بیمه حمل و نقل داخلی از دو گروه تشکیل می‌شوند: •

ادامه مطلب
اطلاعات

بیمه‌نامه باربری ترانزیت

مبدأ و مقصد برخی از حمل‌ها در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران بوده و کشور ایران تنها در مسیر حمل قرار دارد. برای تحت پوشش قرار دادن محمولاتی که به این روش حمل می‌گردند بیمه نامه های باربری ترانزیت صادر می‌گردد. خطرات تحت پوشش دربیمه‌نامه‌های باربری ترانزیت: • خسارت

ادامه مطلب
اطلاعات

بیمه‌نامه باربری صادراتی

این بیمه‌نامه کالاهایی که از ایران به مقصد کشورهای خارجی حمل می گردند و بر اساس شرایط فروش نیاز به بیمه‌نامه صادراتی دارند، را تحت پوشش قرار می‌دهد. خطرات تحت پوشش دربیمه‌نامه‌های باربری وارداتی/صادراتی/ترانزیت: • خسارت کلی یا (Total Loss): خسارت های ناشی از، از بین رفتن کل محموله در

ادامه مطلب
اطلاعات

بیمه نامه باربری وارداتی

این بیمه‌نامه یکی از اسناد مورد نیاز جهت گشایش اعتبار در بانک‌ها بوده و خطراتی‌ که‌ در حین حمل، کالاهای‌ خریداری‌شده از کشورهای مختلف جهان به مقصد ایران را تهدید می‌کند تحت پوشش‌ قرار می‌ دهد. خطرات تحت پوشش دربیمه‌نامه‌های باربری وارداتی/صادراتی/ترانزیت: • خسارت کلی یا (Total Loss): خسارت های

ادامه مطلب
سرویس ها

کد یکتا در حوزه بیمه حمل و نقل

در این نوشته در بلاگ ایپاد قصد داریم نگاهی به مفهوم کد یکتا در حوزه بیمه حمل و نقل بیاندازیم. کد یکتا در سالیان اخیر به رکن بسیار مهمی در صنعت بیمه و حمل و نقل کشورمان تبدیل شده است. شرکت های حمل و نقل برای ارسال محموله های خود

ادامه مطلب
سرویس ها

مدارک مورد نیاز رانندگان حمل و نقل جاده ای

شاید برای بسیاری از کسانی که در حوزه حمل و نقل فعال هستند یا به آن وابسته اند سوال باشد که رانندگان برای حمل بار به چه مدارکی نیازمندند. گواهینامه و بیمه نامه شاید نیازهای اولیه هر راننده برای نشستن برای پشت فرمان باشد اما آن ها برای کار در

ادامه مطلب
سرویس ها

نحوه دریافت خسارت از بیمه باربری

سازوکارهای پیچیده دریافت خسارت از بیمه باربری شاید بسیاری را به اشتباه بیاندازد. صاحبان کالا هنگامی که بار خود را بیمه می کنند با آگاهی از قوانین زیر می توانند بهترین واکنش را پس از بروز مشکل داشته باشند. وقتی بار با مشکلی در رسیدن به مقصد روبرو می شود،

ادامه مطلب
تفاوت بیمه باربری و بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی
سرویس ها

تفاوت بیمه باربری با بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

تفاوت بیمه باربری و بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی بسیار جزئی اما در صورت بروز فاجعه فراتر از حد تصور است. در این مقاله از بلاگ ایپاد قصد داریم به تفاوت این دو بپردازیم. سالانه چند صد میلیون تن کالا در سطح کشور از طریق جاده ها جابجا

ادامه مطلب
سرویس ها

قوانین مرتبط با بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل که باید بدانید

مسائل مرتبط با حوزه بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل آن قدر گسترده است که برای اهل فن آگاهی از آن ها ضروری است. در این نوشته از بلاگ ایپاد در نظر داریم تا با چند قانون مهم در حوزه بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل آشنا شویم. پیشنهاد می

ادامه مطلب
سرویس ها

پوشش ها، تعرفه و روش محاسبه حق بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

ها بر حسب نوع در ۹ گروه شامل: محصولات کشاورزی و دامی، فلزی، معدنی، ساختمانی، صنایع سبک، ماشین آلات، شیمیایی، کاغذ و چوب، چرم و پوشاک،خرده بار و متفرقه طبقه بندی شده است. با توجه به تنوع و میزان بسیار بالای جابجایی بار، قاعدتا ریسک و خطرات زیادی در حین

ادامه مطلب
سرویس ها

آشنایی با بارنامه و انواع بارنامه زمینی، دریایی و هوایی

هر روزه شمار بسیار زیادی از کالاهای مورد نیاز مردم در محورهای ارتباطی کشور حمل می شود تا به مقصد برسد. از مواد غذایی مورد نیاز همه ما تا ابزار صنعتی و ساختمانی، پوشاک و دیگر اقلام همه و همه روزانه در زمین، دریا و هوا جابجا می شوند تا

ادامه مطلب
سرویس ها

سرویس TIS یا پرتال جامع صنعت حمل و نقل ایپاد

در این مقاله از بلاگ ایپاد به سامانه بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی (TIS) می پردازیم. «پرتال جامع صنعت حمل و نقل» سرویسی کاربردی است که اطلاعات بارنامه های حمل و نقل داخلی را جمع آوری و پالایش می کند. نرم افزار بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

ادامه مطلب
سرویس ها

مزیت های ایپاد برای شرکت های بیمه طرف قرارداد در حوزه کد یکتا

در حال حاضر یکی از مباحث مهم صنعت بیمه امکان تسهیل مبادله اطلاعات میان شرکت های بیمه گر می باشد تا با شفاف سازی فرآیند صدور بیمه نامه در صنعت، امکان سوءاستفاده های احتمالی کاهش یابد. این اطلاعات به شرکت های بیمه گر کمک خواهد نمود تا در زمان صدور

ادامه مطلب
اطلاعات

معرفی اجمالی سرویس های شرکت ایپاد

انبوه اطلاعاتی که روزانه در صنعت بیمه کشورمان جابجا می‌شود آن قدر بالاست که شاید تصور آن برای بسیاری از مدیران و مشتریان حوزه بیمه دشوار باشد. فرآیندهای دستی و بروکراسی، سیسستم های کند و پیچیده که در عصر حاضر، قدیمی شده‌اند شریان‌های تنفس صنعت بیمه را در ایران بسته

ادامه مطلب
اطلاعات

درباره شرکت فنی مهندسی ایپاد

شرکت فنی مهندسی ایپاد (ایده پرداز پاسارگاد کیان)، از سال ۱۳۸۴ با راه اندازی سازوکاری چابک و هوشمندانه بر امنیت، شفافیت و سرعت بالای تبادل اطلاعات تمرکز کرد. امنیت بر بستر فضای تبادل دیتا از اهمیت غیر قابل انکاری در دنیای امروز برخوردار است. ایپاد از ابتدا با توجه به

ادامه مطلب